Papier met toegevoegde waarde

Met de Lightbox wil Igepa de plejade aan specifieke mogelijkheden in papierkeuze demonstreren. Zowel voor gestreken en ongestreken ‘witte’ standaardpapieren bundelt Igepa de voordelen en toepassingen van elke soort zodat u over een tool beschikt om gedetailleerde en weloverwogen keuzes te kunnen maken. 

De meerwaarde van het gedrukte product ligt vandaag in de visuele en tactiele eigenschappen. Hoewel niet elke vis dezelfde is, beschouwen we ze nog te veel als gelijken. En zo vergaat het ook ons papier. De Lightbox wil een leidraad zijn om u de verschillen aan te tonen en u de juiste keuzes te laten maken.

Bezoek onze Lightbox website