Papier, een duurzame grondstof

Papier is een zeer milieuvriendelijk en een duurzaam product. Het is volledig herbruikbaar en recycleerbaar in zijn oorspronkelijke vorm. De grondstof van papier is onuitputtelijk en de productie ervan is in vergelijking met de chemische industrie en de staalindustrie weinig milieubelastend. Bovendien doet de papierindustrie ook op andere gebieden dan de productie grote milieu-inspanningen.

Over papier en milieu valt veel te zeggen. Om een zo genuanceerd mogelijk verhaal te brengen, moeten we een aantal punten in overweging nemen.

  1. Grondstof voor het papier: verantwoord omgaan met bossen
  2. Productieproces: energieverbruik, emissies in water en lucht
  3. CO2-uitstoot
  4. Recyclage van papier

Naast de milieuaspecten van papier in strikte zin is er ook heel wat te zeggen over de milieu-impact van de grafische industrie. Grafische bedrijven zoals Igepa engageren zich om hun milieuprestaties continu te verbeteren, o.a. door een betere procescontrole, het gebruik van steeds minder milieubelastende producten met een steeds beter resultaat enzovoort. Ook hier kiezen we er bewust voor om een genuanceerd verhaal te brengen in het kader van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Bekijk pdf