Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Igepa integreert de concepten ‘duurzaamheid’ en ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ zeer bewust in de volledige bedrijfsvoering. We streven daarmee naar economische, sociale en ecologische meerwaardecreatie op alle niveaus. 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een continu verbeteringsproces waarbij economische, sociale en ecologische overwegingen vrijwillig en op een systematische en geïntegreerde wijze worden opgenomen in de hele bedrijfsvoering. Overleg met de stakeholders maakt deel uit van dit proces.

De zgn. ‘triple P bottom-line’, de drie dimensies die de leidraad zijn voor het handelen van de onderneming zijn Profit, People en Planet.

  • Profit: Igepa maakt winst en creëert meerwaarde voor de aandeelhouders. In een dalende markt slaagt Igepa erin om een duurzame groei te realiseren door een strategie van diversificatie.
  • People: Igepa houdt rekening met de gevolgen van ondernemen voor mensen binnen en buiten de onderneming. De uitbreiding van de site van Aalter, is daar een goed voorbeeld van.
  • Planet: Igepa houdt rekening met de gevolgen van ondernemen voor het milieu. Hier verwijzen we graag naar ons Ecobuddy project, onze certificaten FSC® en PEFC. 

Het in acht nemen van deze drie dimensies gebeurt op een geïntegreerde manier. Deze drie dimensies staan namelijk niet los van elkaar maar ze beïnvloeden elkaar en vullen elkaar aan. De uitdaging bestaat erin om een duurzame harmonie te bereiken.

Bovendien worden deze drie dimensies systematisch geïntegreerd in de bedrijfsvoering, MVO behoort tot de ‘core business’ van Igepa. We engageren ons dan ook om bedrijfsactiviteiten te ontplooien die bijdragen tot duurzame ontwikkeling, tot het vervullen van de behoeften van de huidige generatie met respect voor de toekomstige generaties.

We geven u graag een aantal voorbeelden van hoe MVO bij Igepa concreet wordt ingevuld:

  • Igepa doet op 12 en 13 oktober 2013 mee aan LEVENSLOOP, een initiatief van de Stichting Tegen Kanker. Lees meer
  • Samenwerking met non-profitorganisaties: samenwerking met vzw CUNINA in 2008, samenwerking met Music For Life in 2010.
  • Closed loop benadering in het Ecobuddy project
  • Beperking van de CO2-uitstoot via logistieke optimalisatie
  • Aandacht voor een duurzaam aankoopbeleid en ecologische productgamma’s
  • Werknemersbetrokkenheid
  • Milieuvriendelijk nieuwbouwproject