Missie

Onze missie is de onderneming zo te organiseren dat wij, in onze verschillende marktsegmenten, marktleider worden en blijven en dat wij een continue en duurzame groei verwezenlijken in het voordeel van en in harmonie met onze aandeelhouders, leveranciers, klanten, personeel en de gemeenschap.

Visie

We willen de ideale partner zijn en blijven voor klanten en leveranciers. Als groothandel zijn en blijven we de perfecte schakel tussen de producenten en de verdelers, de verwerkers of de verbruikers van papier, karton, enveloppen, supplies en synthetische producten bestemd als informatiedrager voor communicatie, als verpakking en bescherming van goederen of als hulpmiddel om deze communicatie te verwezenlijken.

Kernwaarden

Igepa en Sagam onderschrijven samen een aantal kernwaarden die de vaste leidraad en de blijvende inspiratie zijn voor de handelingen en het gedrag van alle medewerkers:

Enthousiasme Innovatie Creativiteit
Team Spirit Aanpassingsvermogen Integriteit
Winning Spirit Kwaliteit Wilskracht

Igepa en Sagam geven een nieuwsbrief uit, opgebouwd rond deze gezamenlijke kernwaarden. 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Igepa integreert de concepten ‘duurzaamheid’ en ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ zeer bewust in de volledige bedrijfsvoering. We streven daarmee naar economische, sociale en ecologische meerwaardecreatie op alle niveaus.  Lees meer