Kwaliteit: ISO 9001:2008

Igepa behaalde in 2005 het ISO 9001 certificaat.

ISO 9001:2008 is een norm die beschrijft hoe het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie eruit moet zien. Bij Igepa staat het kwaliteitsbeleid eenduidig op papier, en is het gekend door alle medewerkers. Het is de bedoeling om de klantentevredenheid te verhogen door enerzijds te voldoen aan de eisen en wensen van de klanten, en anderzijds ook te beantwoorden aan de wettelijke eisen die van toepassing zijn op de producten en diensten die we aanbieden. 

Uiteraard gaat het er niet alleen om deze processen te beschrijven en intern te communiceren, maar ook om ze te beheersen via kwaliteitsmanagement en dit te kunnen aanduiden. Hiertoe worden regelmatig externe audits georganiseerd.

ISO 9001:2008 komt er kort gezegd op neer dat Igepa zegt wat ze als organisatie doet, doet wat ze zegt, en het ook bewijst…